Evolutie

Andere streek, andere taal. Ik weet niet precies of het Noord-Hollands is maar ik hoor regelmatig hier de verbasterde woorden over sommige weekdagen. Wat in Zeist dinsdag en woensdag was, wordt hier door veel mensen uitgesproken als dinnesdag en woenesdag. Ik hoorde gisteren een vrouw zeggen, dat de markt in Beverwijk op woenesdag wordt gehouden.

Ik vernam afgelopen week dat olifanten zich aanpasten aan de huidige omstandigheden en daarom deels geen slagtanden meer kregen. Qua evolutie een opmerkelijk feit! Nu heb ik als kind geleerd om ook dinnesdag en woenesdag zo uit te spreken, hoewel ik dat nu niet meer doe. Maar ‘wie met pek omgaat, wordt ermee besmeurd’ luidt het spreekwoord. Dus oefen ik vandaag al op het woord, zonnesdag.

Advertentie